Blog Archives

Aktiviteter som gjelder HK

Flomlysdrill HMKG

Korpset arrangerer og deltar på Gardens Flomlysdrill på Røabanen fredag 30. august. Showet er fra kl. 21:00 – 23:00 Denne kvelden har 3. Gardekompani sin siste oppvisning før dimmisjon. Flomlysdrillen er en markering av militære veteraner som har tjenestegjort for Norge. Deltakere er Garden, Huseby, Veterangarden, Complete og innsatsenheter fra hæren. Dette blir en fantastisk opplevelse for musikantene våre så… Read more →