Juniorkorpset

Juniorkorpset består i dag av ca 30 musikanter.

Etter 1 år i Aspirantkorpset går musikantene over i Juniorkorpset. Her går man i to år, før man blir med i Hovedkorpset.

Juniorkorpset har fellesøvelser hver torsdag kl. 18:00 – 19:30 på Huseby skole.

Musikantene i Juniorkorpset har individuelle spilletimer med instruktør en gang pr uke. Det etterstrebes at flest mulig av slike øvinger skjer i mindre grupper i stedet for helt individuelt.

Korpset har mange konserter gjennom året, som julekonsert, nyttårskonsert, stjernekonsert, mv.

Annethvert år deltar Huseby skole i barnetoget i byen. Da marsjerer Juniorkorpset sammen med Hovedkorpset foran Huseby skole i barnetoget. De årene Huseby skole ikke deltar i byen, marsjerer Juniorkorpset sammen med Aspirantkorpset som eget korps i barnetoget på Røa/Huseby.

På ettermiddagen 17. mai hvert år opptrer Juniorkorpset i Gardeleiren og spiller sammen med H.M. Kongens Garde foran noen tusen publikummere.

Juniorkorpset søker hvert år å delta i Norgesmesterskapet i gatemarsjering og reiser hvert år på sommertur enten i Norge eller i utlandet.

 

Dirigent

_______________________________________________________________________________________________

Ingrid Thorstensen           tlf.: 414 19 609

_______________________________________________________________________________________________