Kontakt styret

 

Navn:

Huseby Skoles Musikkorps

Adresse:

Postboks 48, Hovseter
0705 OSLO

Organisasjonsnr.:

875 504 312

E-post: