Om korpset

Velkommen til Huseby Skoles Musikkorps, korpset for Huseby skole. Korpset har pr i dag ca 85 musikanter i alderen 8-19 år.

Huseby Skoles Musikkorps ønsker å være et stort janitsjarkorps med høy musikalsk kvalitet. Hovedfokus er å være et av landets ledende skolekorps innenfor marsjering og drill, men også et godt konsertkorps.

Gjennom samspill, god instrumentalopplæring, god musikkteoretisk opplæring og samarbeid med Hans Majestet Kongens Garde, søker korpset å fremme interesse for musikk og musikalsk utvikling for sine medlemmer i et godt og rusfritt miljø.

Huseby Skoles Musikkorps skal gi et variert musikktilbud som også inkluderer andre sjangre enn tradisjonell janitsjar og jobber derfor også løpende med ulike prosjekter «utenfor boksen» i samarbeid med toppmusikere/dirigenter innenfor aktuelle sjangere.

Med grunnlag i korpsets musikalske kvalitet og ambisjoner skal korpset søke å være et attraktivt og godt fritidstilbud for barn og unge og en viktig bidragsyter i kulturlivet på Røa/Huseby og omegn gjennom aktiv utadrettet virksomhet.

Huseby skoles musikkorps ble stiftet 6. juni 1921 – i snart 100 år har vi beriket vårt nærmiljø med musikk!