Hovedkorpset

Hovedkorpset består i dag av ca 50 musikanter i alderen 9 – 19 år.

Etter 1 år i Aspirantkorpset og 2 år i Juniorkorpset går musikantene over i Hovedkorpset.

I Hovedkorpset kan man være med til og med 3. klasse på videregående skole, dvs. til og med det året man fyller 19 år. Etter søknad kan man fortsette i Hovedkorpset også etter fylte 19 år.

Hovedkorpset har fellesøvelse hver torsdag kl. 18:00 – 20:30 på Huseby skole.

Musikantene har individuelle spilletimer med instruktør en gang pr uke. Det etterstrebes at flest mulig av slike øvinger skjer i mindre grupper i stedet for helt individuelt.

Korpset har flere konserter gjennom året, som julekonsert, nyttårskonsert, stjernekonsert, mv.

Annethvert år deltar Huseby skole i barnetoget i byen. Da marsjerer Hovedkorpset foran Huseby skole. De årene Huseby skole ikke deltar i byen, marsjerer Hovedkorpset i barnetoget på Røa/Huseby.

På ettermiddagen 17. mai hvert år opptrer Hovedkorpset i Gardeleiren og spiller sammen med Gardemusikken foran noen tusen publikummere. Hovedkorpset fremfører eget drillprogram med trommestunt i Gardeleiren.

Hovedkorpset deltar hvert år i NM i formasjonsmarsjering og gatemarsjering og reiser hvert år på sommertur enten i Norge eller i utlandet.

I 2017 ble Hovedkorpset Norgesmester i formasjonsmarsjering!

 

Dirigent

_____________________________________________________________________________________________

Eldar Nilsen       tlf.: 900 54 012

_______________________________________________________________________________________________