Om Huseby Skoles Musikkorps

Velkommen til Huseby Skoles Musikkorps, korpset for Huseby skole og Holmen skole

Huseby Skoles Musikkorps ønsker å være et stort janitsjarkorps med høy musikalsk kvalitet. Vi er i dag ca 85 musikanter i alderen 8-19 år.

Hovedfokus er å være et av landets ledende skolekorps innenfor marsjering og formasjonsdrill, men også et godt konsertkorps.

Gjennom samspill, god instrumentalopplæring, god musikkteoretisk opplæring og samarbeid med Hans Majestet Kongens Garde, søker korpset å fremme interesse for musikk og musikalsk utvikling for sine medlemmer i et godt, inkluderende og rusfritt miljø.

Huseby Skoles Musikkorps skal gi et variert musikktilbud som også inkluderer andre sjangre enn tradisjonell janitsjar og jobber derfor løpende med ulike prosjekter «utenfor boksen» i samarbeid med toppmusikere/dirigenter innenfor aktuelle sjangere.

Med grunnlag i korpsets musikalske kvalitet og ambisjoner skal korpset søke å være et attraktivt og godt fritidstilbud for barn og unge og en viktig bidragsyter i kulturlivet på Røa/Huseby og omegn gjennom aktiv utadrettet virksomhet.

Korpset ble stiftet 6. juni 1921. I snart hundre år har vi beriket vårt nærmiljø med god musikk!