Storbandet

Huseby Skoles Musikkorps har eget storband for de av musikantene i Hovedkorpset som ønsker å spille storbandorientert musikk i tillegg til spilling i Hovedkorpset. Storbandet har løpende et repertoar på ca 10 låter og opptrer i passende sammenhenger.

 

Storbandet øver siste onsdag hver måned fra kl. 18:00 – 21:00.

 

Bandledere

_______________________________________________________________________________________________

Audun Mikkelsen (tlf.: 918 44 599) og Axel Peterson (tlf.: 922 06 707).

_______________________________________________________________________________________________