Signaltroppen

Huseby Skoles Musikkorps har en egen signaltropp (seremonitropp) bestående av utvalgte musikanter fra 5. klasse og oppover som opptrer og spiller ved ulike seremonier som flaggheising, avdukinger, minnesmarkeringer og andre aktuelle markeringer.

Signaltroppen spiller signalmarsjer under gatemarsjering som avveksling til trommemarsj og korpsmarsjer.

Signaltroppens sammensetning kan variere med typen markering, men skal som utgangspunkt bestå av paradetrommer, trompeter, fifes/piccolo og lyre.

 

Ledere for signaltroppen

_______________________________________________________________________________________________

Boye W. Berge       tlf. 97144262

Axel Peterson        tlf. 92206707

_______________________________________________________________________________________________