Aspirantkorpset

Det er pr i dag ca 20 musikanter i Aspirantkorpset.

Man kan melde seg inn i Aspirantkorpset fra og med 2. klasse på barneskolen.

Hovedopptak hvert år skjer rett etter 17. mai (normalt prøvespilling torsdagen etter) med fordeling av instrumenter og utdeling av instrumenter kort tid detter det. Korpset har ellers løpende opptak gjennom høsten og vinteren.

Aspirantkorpset har fellesøvelser hver torsdag kl. 18:00 – 19:00 på Huseby skole.
Musikantene i Aspirantkorpset har individuelle spilletimer med instruktør en gang pr uke.

Korpset har mange konserter gjennom året, som julekonsert, nyttårskonsert, stjernekonsert, mv.

Annethvert år deltar Huseby skole i barnetoget i byen. Da marsjerer Aspirantkorpset sammen med Hovedkorpset foran Huseby skole i barnetoget. De årene Huseby skole ikke deltar i byen, marsjerer Aspirantkorpset sammen med Juniorkorpset som eget korps i barnetoget på Røa/Huseby.

På ettermiddagen 17. mai hvert år opptrer Aspirantkorpset i Gardeleiren og spiller sammen med H.M. Kongens Garde foran noen tusen publikummere.

Aspirantkorpset reiser hvert år på sommertur enten i Norge eller i utlandet.

 

Dirigent

_______________________________________________________________________________________________

Ingrid Thorstensen       tlf. 414 19 609

_______________________________________________________________________________________________