Signaltrommegruppen

Huseby Skoles Musikkorps søker til enhver tid å ha en Signaltrommegruppe i Hovedkorpset. Den skal minimum bestå av 6 trommeslagere og er aktuell for musikanter fra 5. klasse og oppover. Både faste trommeslagere fra Hovedkorpset, 2. års juniorkorpstrommeslagere og andre musikanter i Hovedkorpset som til vanlig spiller blåseinstrument, men som ønsker å spille et annet instrument i marsjeringsperioden, kan være medlemmer av signaltrommegruppen.

 

Signaltrommegruppen har følgende oppgaver:

· Marsjere som første rode ved all gatemarsjering og i formasjonsdrill

· Spille trommemarsjen til H.M. Kongens Garde med stikkedrill

· Delta i signaltroppen og øve inn signaltroppens stykker

· Årlig sette sammen sitt eget trommestunt som bla. fremføres som del av Hovedkorpsets formasjonsdrill

 

Signaltrommegruppen øver ad-hoc på onsdager hele året gjennom (stort sett annenhver onsdag), men med høyere intensitet fra januar til og med juni. Trommestunt påbegynnes på et eget seminar for gruppen hver høst. Instruktører er Boye W. Berge og Trond Mangen Vambeseth (leder signaltrommer i Gardemusikken).

 

Leder for signaltrommegruppen

_______________________________________________________________________________________________

Boye W. Berge      tlf. 971 44 262

_______________________________________________________________________________________________