Dirigenter

 

Hovedkorpset

_______________________________________________________________________________________________

Eldar Nilsen

Tlf.: 900 54 012

 

Høsten 2019 ble Major Eldar Nilsen musikalsk ansvarlig og fast dirigent for Hovedkorpset. Eldar har bla bakgrunn fra en rekke symfoniorkester og var dirigent for Gardemusikken i 12 år. Med Eldar som dirigent får musikantene en forsmak på hva det vil si å spille i Gardemusikken. Eldar er i dag også dirigent for Heimevernets Musikkorps (HV02).
Det er en stor ære å ha Eldar som dirigent. Eldar er en meget dyktig og inspirerende dirigent som sprer glede, energi og kvalitet til korpsets musikere. En øvelse med Eldar er alltid motiverende og lærerik!

 

Juniorkorpset og Aspirantkorpset

___________________________________________________________________________________________

Ingrid Thorstensen

Tlf.: 41419609        Email: Ingrid.thorstensen@gmail.com

 

Ingrid Thorstensen er utdannet ved University of Wyoming i USA (bachelor i musikkpedagogikk), og University of Limerick i USA (master i musikkterapi). Hun har jobbet som musikkskolelærer ved Redemptorist Centre of Music og Peter Dee’s Academy of Music i Limerick i Irland, med elever både innen klassisk musikk og irsk folkemusikk.

I 2014-2016 var hun på utveksling gjennom Fredskorpset FK Norway hos Field Band Foundation i Sør-Afrika hvor hun jobbet med musikklærere og korpsdirigenter for å forbedre kunnskap om hvordan deltakelse i musikkaktiviteter kan ha en helsefremmende effekt.

Ingrid har dirigert aspirantkorpset i Huseby Skoles Musikkorps siden høsten 2016, og kommer til å ha både aspirantkorpset og juniorkorpset fra høsten 2018. I tillegg vikarierer hun som aspirant- og juniorkorpsdirigent i Lilleborg Skoles Musikkorps i 2018/19.